Det är det speciella ljuset i Roger Sandbergs målningar som fångar blicken. Först ser det nästan ut som om det är reflexer från konstgalleriets lampor som speglar sig i högblank färg - men vid en närmare anblick så är det Sandberg själv som lagt dit ljuseffekterna i den - faktiskt oftast - matta färgen.
Vissa verk är till och med grovt strukturerade, nästan som en skrovlig cementvägg, men lyckas ändå se blänkande ut.

Motiven är abstrakta, men föreställande i den mån att formerna är tydliga. Vad det föreställer får man själv fantisera kring. Dock ger vissa titlar ledtrådar och aha-upplevelser, och ibland kan man urskilja vissa kännetecken i landskap, rum och stilleben..
Formerna i sig är väldigt olika. Här och där har Sandberg avbildat skärvor av något.
I vissa verk brer sig en tät, luddig - nästan mossliknande - massa ut sig i närbild över duken. I andra har han radat upp geometriska former; cylindrar, kuber och klot.
Det är vilsamma målningar, men visst finns här också en viss spänning i balansen.

I källaren hänger serien Färg och ljus, som är en liten svit i sig. Här har Sandberg ägnat sig åt att betrakta färgfält, starkt avgränsade och rektangulära.
Med små, små förskjutningar flyttar han sig runt i färgskalan och utforskar temats möjligheter.
I ärlighetens namn blir det rätt tråkigt i längden.
Istället är det texturen och ljusbehandlingen av dessa färgfält som fascinerar.