Under fem års tid har Kajsa Andersson arbetat som redaktör för ett omfattande översiktverk på dryga 600 sidor om den samiska kulturen på franska och engelska och nu finns boken L´Image du Sápmi utgiven via Örebros universitet.
Här har en rad europeiska forskare och författare skrivit texter om allt från den samiska historien, politiken och juridiken till essäer om litteraturen, teatern och konsten och volymen är dessutom illustrerad med en hel del bilder.
- Jag har arbetat med Norden i litteraturen och gav ut ett antal böcker på franska i samarbete med universitetet Sorbonne. Jag upptäckte att det fanns ett stort intresse för Norden och fortsatte av bara farten med den samiska kulturen, säger Kajsa Andersson.
Hon fick sitt intresse för den samiska kulturen när hon arbetade som "sommarsvala", det vill säga flygvärdinna, för SAS på linjen till Kiruna. Hon återvände också dit som lärare på Hjalmar Lundbomskolan och besökte nomadskolorna. Men sedan tog livet andra vägar och hon kom att jobba med fransk litteratur på universitetsnivå i stället.
- Fast det var märkligt. För det var den franska litteraturen som tog mig tillbaka till intresset för den samiska kulturen, säger Andersson och skrattar.
- Från början tänkte jag nog "vad är det här, skriva på franska om samer"? Men en bekant på Sorbonne sa att det inte fanns någon översikt på franska, säger Andersson.
- Dessutom tycker jag att det är för bedrövligt hur svenska staten behandlat sin minoritet och det här är ett sätt att försöka lyfta fram den samiska kulturen.

Det hela började med att hon fick kontakt med Mirko Schönfeld som disputerat i Tromsö på samisk rätt och tänkte att en text av honom skulle passa i en egen volym. Men sedan växte projektet allt eftersom Andersson fick tips om andra skribenter.
Bland dem märks Jesper Svenbro som sitter i Akademien, författaren Ann-Helen Laestadius, den finska konstvetaren Tuija Hautala-Hirvioja, Harald Gaski som är professor i samisk litteratur och givetvis Kajsa Andersson själv som skriver om både konstnären Anna Nordlanders bilder av samer och hur författarna och akademiledamöterna Marguerite Yurcenars och Selma Lagerlöfs författarskap möttes i det samiska.
- Jag tycker att det är roligt med författare från olika generationer och ämnesområden. Boken täcker in både det historiska, politiken och kulturen, men tar också upp människor som rest i Sápmi.
Hon beskriver arbetet med att samla de olika författarna som en snöbollseffekt där det ena gav det andra.
- Det har gått bra. Men jag har fått vara envis ibland och det har varit ett jättejobb med språket - att översätta alla texter till franska eller engelska. Och nu när den är klar känns det nästan tomt, säger Andersson.