stipendier. Elin Alexandra Sundström, Marie Wårell Öhman och Luleå Gammelstads manskör får Luleå kommuns kulturstipendium 2012 på vardera 15 000 kronor.

Elin Alexandra Sundström är entreprenör och kulturarrangör i Kulturgården och har skapat en scen för musik, teater, poesi och konst med utrymme både för unga och etablerade konstnärer.

Marie Wårell Öhman är dansare och får stipendiet för ett "mångsidigt och tekniskt välutvecklat konstnärskap inom sin disciplin", som det heter i pressmeddelandet.

Luleå Gammelstads manskör får stipendiet "för ett över hundra år långt och kvalitativt bidrag till Luleås kulturliv". Kören är en musikinstitution också utanför Norrbotten.