LEDARE Socialdemokraterna har numera större förtroende i skolpolitiken än regeringen. 40 procent anser att en S-ledd regering skulle bedriva den bästa skol- och utbildningspolitiken, enligt en opinimätning i Lärarnas tidning.

Siffrorna är besvärande för utbildningsminister Jan Björklund (FP). Men de är inte överraskande. Sju år med borgerligt regeringsinnehav blev inget lyft för skolan i Sverige.

Både internationella undersökningar och Skolverket talar om sjunkande resultat och ökade sociala klyftor.

Samtidigt har S vässat sin egen politik. Under våren har S krävt mindre klasser, obligatoriskt gymnasium och insatser för att höja läraryrkets attraktivitet.

I onsdagens extrainsatta riksdagsdebatt upprepade Ibrahim Baylan (S) partiets krav.

S är på hugget. Utbildningsministern är på defensiven.

Det känns som att skolpolitiken kan bli en vinnarfråga för S i valrörelsen 2014.