Arbetslivsfrågan

En nyhet är det visst i arbetslivet

vad som väl ändå borde vara givet –

att människor kan slippa ont i magen

där de ska leva hela arbetsdagen.

Vad mer att säga finns det sedan kvar?

Jo: Som man frågar får man ofta svar.