RIKSDAGSKRÖNIKA Svenska folket säger nej till vinster i välfärden. Alla partier utom vänsterpartiet går i otakt med väljarna.

Göteborgs-Posten kom i lördags med en ny mätning där 1 000 personer fick frågan om ”Vinst skall tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg”. 58 procent tycker att det är ett mycket bra eller ganska bra förslag.

SOM-institutet kom i fjol med liknande resultat. Av 3 000 tillfrågade sa hela 62 procent att det var ett bra förslag att inte tillåta vinster i välfärden.

8 september hölls en folkomröstning i Västerbotten om de hårt kritiserade nedskärningarna av vården i inlandet, i Dorotea och i Åsele. Bakom nedskärningarna i Västerbotten står Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Nedskärningsbeslutet resulterade i att vänsterpartiet inte kunde fortsätta i majoritetskoalitionen i Västerbottens landsting. I veckan kom det slutgiltiga folkomröstningsresultatet. 92,2 procent röstade ja och därmed för att Dorotea och Åsele skulle få tillbaka vårdplatser respektive ambulans.

Striden om sjukvården är större än så. Servicen på landsbygden har utarmats under lång tid och nu går det fort. Trots att inlandet i Norrbotten och Västerbotten står inför goda utvecklingsmöjligheter så motverkas det av att samhällsfunktion efter samhällsfunktion försvinner. Men det behöver inte vara så!

Det går att garantera en likvärdig samhällsservice över hela landet.

Det är fullt möjligt att finansiera sjukvården. Varje år har regeringen Reinfeldt prioriterat skattesänkningar framför satsningar på sjukvård och det märks i en allt mer pressad ekonomi hos hela landstingssektorn.

När man inte räknar upp statsbidragen och låter privatiseringarna grassera som kostar skattebetalarna åtskilliga miljarder varje år så blir det mindre pengar till en human vård på lika villkor i hela landet.

Majoriteten har genomskådat konsekvenserna av den förda politiken. Ändå fortsätter de ledande politikerna från S, MP, M, FP, C, KD och SD att framhärda att driftsformerna inte spelar någon roll. De vill hellre tala om kvalitet, inte vinster.

Faktum är att när vinstintresset styr hamnar vårdcentralerna där det är lättast att göra vinster d v s i folkrika områden. Människor som bor på andra platser, till exempel i glesbygden, får vara med och betala med neddragningar som exemplet vårdplatserna i Dorotea och ambulansen i Åsele.