Försäljningen av sågen har inte lyckats, det är anledning till nedläggningen.

Hannele Arvonen, Setras vd och koncernchef, säger i pressmeddelande:

– Under drygt ett år har vår verksamhet i Rolfs varit till försäljning. Vi har fört diskussioner med olika intressenter för att försöka hitta en bra lösning, men det har tyvärr inte gått. Därför måste vi nu inleda en process för att lägga ned vår verksamhet i Rolfs.

Artikelbild

| Setra Rolfs i Kalix.

Anders Nordmark är platschef vid Setra Rolfs och han säger att de anställda – ett 60-tal årsanställda – informerats under måndagen.

– Vi ska påbörja förhandling för nedläggning och, om facket inte ser hinder för det, så inleds förhandling om två veckor, säger Anders Nordmark som apropå varför försäljningsspåret inte följs säger så här:

– Försök har pågått i ett år, buden har inte varit på nivå att de kunnat antas.

Anders Nordmark säger att han känner för personalen:

– Det besked jag gett i dag är det tråkigaste besked du kan ge som chef. Det är tungt, människor är i chock, säger Anders Nordmark.

Hur ser tidsplanen ut?

– Setras mål är att göra det här så bra vi någonsin kan. Det är för tidigt att säga hur tidsplanen ser ut, säger Anders Nordmark.

Göran Sundqvist är fackligt förtroendevald för GS Skogs- och träfacket.

– Det är en tung dag. Vi var inte helt oförberedda även om vi haft förhoppning om ny ägare. Det har inte gått bra ekonomiskt på många år, det har varit röda siffror i många år sedan Setra tog över december år 2006, säger Göran Sundqvist som konstaterar att Setra snart lagt ned tre sågverk i länet – Seskarö, Lövholmen och nu Rolfs.

Göran Sundqvist säger att bästa råvaran och bästa personalen som alltid ställt upp till trots, så finns det en viktig parameter som inte följt med:

– Vi har tyvärr de sämsta grejerna. Det har inte gjorts några investeringar, mer än "smulor" som inte gör varken till eller från, sedan Setra tog över från Rolfs Såg. Vi är sju, åtta anställda som jobbat med vidareförädling, den delen har minskat successivt, och förädlingen är den del som gått bäst.

Det var de första dagarna i oktober år 2017 som Setra gick ut med nyheten att de vill sälja Setra Rolfs i Kalix.

Då sades också att det finns intressenter.

Liknande försäljningar hade redan genomförts på andra håll där verksamheterna inte hade varit direkt kopplade eller stött Setras kärnaffär.

Setra Rolfs, som är en av Setras tio produktionsenheter, producerar sågade trävaror.

Medarbetarna är till största delen produktionspersonal, men det finns också personal inom administration, ekonomi och marknad.