Syftet är att ytterligare stärka närvaron i respektive geografiska fokusområden. Genom bytesaffärer köper Diös 5 centrala samhällsfastigheter av NP3 och NP3 köper 13 industri- och bygghandelsfastigheter av Diös.

– Vi ökar vår avkastning och ser stor potential i de industrifastigheter vi förvärvar. Med köpet kompletterar vi våra befintliga fastigheter och vårt affärsområde växer med drygt 60 000 kvm, säger Andreas Nelvig, vd, NP3 Fastigheter.

Idag äger NP3 bland annat fastigheter på affärsområden i Luleå, Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund och Umeå. De industri – och handelsfastigheter som ingår i NP3s bytesaffär med Diös motsvarar en yta på ungefär 80 000 kvadratmeter och har ett värde av 345 miljoner kronor. Diös har i sin tur bytt till sig lokaler med ett fastighetsvärde på omkring 300 miljoner kronor.