Hur många känner till namnet Hans Westphal?

Sedan 2000 har BBB, Färjan eller Båten haft flera namn, men få känner till dess historia eller dess ursprungliga namn. I dag ligger den vid kajen nedanför Stadshotellet och inhyser festglada Luleåbor sommartid, men när den byggdes 1943 var det av en helt annan avsikt.

Då byggdes färjan i Hamburg för att transportera tung militär utrustning och beväpnad med luftvärnskanon användes den flitigt av Luftwaffe. I slutet av andra världskriget fick den ett betydligt fredligare användningsområde då ett stort antal flyktingar reste från Öst- och Västtyskland.

Artikelbild

| Färjan kallades för "Smögenbåden" när den låg i Smögen och användes som krogbåt

1951 byggdes den om till passagerarfärja och fick namnet E.M.V. 1 (Eriksberg 1) efter uppköp av Eriksbergsvarvet. Det var framförallt varvsarbetare som agerade besättning, på rutten Masthugget–Eriksberg.

Varje morgon och kväll trafikerades den 200 meter breda älven fram till 26 augusti 1977 då varvskrisen gjorde att ingen personal längre var i behov av pendling.

Då lades färjan upp vid Eriksberg och förblev outnyttjad fram till 1989, efter fler försäljningar och idéer, då den var tillbaka i Göteborg och för första gången blev en restaurang.

1998 flyttade båten till Smögen för att tillfälligt ersätta populära Smögenbaden, som brunnit ner, och därefter blev den liggande i Kungshamn under förfall.

Fram till 2000 då två entreprenörer från Luleå fick nys om färjan och såg till att förverkliga en dröm ...