Sedan biokedjan Astoria Cinema begärdes i konkurs 2007 har SF bio dominerat den svenska biografmarknaden. Men nu får biokedjan ny konkurrens. Nordisk film, som även äger biografkedjor i Danmark och Norge, tror att det går att utveckla den svenska biomarknaden.

I Norge och Danmark gör publiken i snitt 2,3 biobesök per år. I Sverige ligger den siffran på 1,7. Där ser vi en potential till ökning, säger John A Tonnes, som är chef för Nordisk films biografer (som inte ska förväxlas med filmdistributören Nordisk film).

Nya städer - och behov

Han påpekar att antalet biografer och dukar har minskat stadigt i Sverige de senaste tio åren. Samtidigt har många stora och halvstora städer vuxit och förändrats.

Många svenska biografer är gamla och ligger centralt i städerna. I Danmark är det till exempel mycket vanligare med biografer i köpcentrum och i nya områden utanför centrala staden. Där tror vi att det finns stor potential.

Tillsammans med fastighetsägaren Atrium Ljungberg ska Nordisk film i ett första steg öppna fem salonger i handelsplatsen Gränbystaden i Uppsala i slutet av 2018. Våren 2020 öppnar fem salonger i Mobilia i Malmö. Sedan hoppas de kunna öppna nya salonger även i Stockholmsorådet. Repertoaren ska vara bred.

Jag kan inte utlova en helt ny typ av repertoar och det beror på att utbudet är ganska bra i Sverige redan. Det finns mindre biografer med ett specialiserat utbud och ni har starka filmfestivaler i Göteborg och i Stockholm. Det här handlar mer om att erbjuda en större valfrihet i läge.

Tänker expandera

Exakt hur mycket pengar bolaget satsar i Sverige vill John A Tonnes inte avslöja.

Men vi satsar på långsiktiga avtal med Atrium Ljungberg och vi tänker oss att expandera till kanske tio biografer och en förväntad marknadsandel på 10-15 procent. Varje biograf blir toppmodern, det handlar om mångmiljonbelopp.

Vad ska era biobiljetter kosta?

Jag kan inte berätta om vår prisstrategi. Konkurrenslagstiftningen medger inte att spelarna går ut offentligt och berättar om sina intentioner. Enligt våra analyser är heller inte priset det viktigaste för biobesökarna, de vill veta om de blir erbjudna komfort och en attraktiv upplevelse.

Hur tror du att SF kommer att reagera?

Hårt. De kommer att göra sitt bästa för att försvåra för oss att expandera. Om man pratar generellt så funkar det ofta så att de med en monopolliknande ställning försöker pressa ut övriga spelare. Men vi hoppas på och förväntar oss en rättvis konkurrens.