Rondellkonst är något som väcker diskussioner här i Luleå. När "The Opposite sphere" (även kallad "Rostbollen ") sattes upp var det många som tyckte den var för dyr och att pengarna kunde ha används till annat.
Andra tycker att den är ett konstverk som visar hur olikheter och motsatser tillsammans skapar en helhet.


Vilken av
skulpturerna
tilltalar dig mest?


1. "Rostbollen"
i Notviksrondellen

2. Stolparna i
Malmuddsrondellen

3. Sjömärket
i Storhedsrondellen

Maila ditt svar till:
redaktionen@nsd.se
med ämnet
"Rondelltävling"
eller skriv till:

NSD, 97183 Luleå
Märk kuvertet
"Rondellkonst".

Vi lottar ut fina priser
till några av er som
röstat!