I budgetpropositionen för 2018 avsatte regeringen 500 miljoner kronor – syftet var att försöka få fler kommuner och landsting att via extratjänster anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Extratjänster infördes i november 2015 .Pengarna ska subventionera de lagstadgade arbetsgivaravgifterna i tolv månader, förlängning i ytterligare ett år är möjligt.

Tänster finns inom skolan, äldrevården, barnomsorgen och sjukvården. Sedan juli har tjänsterna även gått till att anställa personer inom kulturell verksamhet, ideella föreningar och trossamfund.

Enligt den senaste statistiken finns ungefär 11 000 extratjänster i landets kommuner, exempelvis som extra resurs för att avlasta inom äldreomsorgen.

Arbetsförmedlingen har sedan fått uppdraget att fördela miljonerna. Pengarna som betalas ut är ersättning för de extratjänster som kom till 2017.

Luleå är den kommun i länet som får mest, nästan 3,5 miljoner för 61 tjänster. Sedan dess har ytterligare sju tjänster tillkommit.

Boden får nästan 1,6 miljoner för 43 tjänster – som utökats till 52.

I två kommuner har andelen tjänster minskat sedan förra året. I Haparanda handlade det om 37 tjänster – sista februari låg antalet på 34. Även i Kalix har antalet minskat – från 21 till 19.

Region Norrbotten får också sin del av kakan – närmare 4,8 miljoner.

Arjeplog får inte ta del av de statliga pengarna, då kommunen inte har några extratjänster.