Haverikommissionen håller just nu en presskonferens i Kulturens hus i Luleå, men utredningen av kraschen den 8 januari i år är långt ifrån färdig.

Resultatet av den kommer att presenteras först i december, meddelar kommissionens utredare Jonas Bäckstrand.

25 procent av vrakdelarna har bärgats och undersökts. Det rör sig om 3,5 ton vrakdelar.

I nödanropen finns ingen användbar information, men de svarta lådorna har undersökts.

De svarta lådornas information stämmer inte överens med varandra. Nu undersöker Haverikommissionen om postplanets piloter fick rätt information från sina instrument.

Fyra parametrar i den svarta lådan som registrerar flygdata är inte kompatibla med övrig information. Det anser Haverikommissionen som i stället har räknat ut en annan tippvinkel, alltså i vilken vinkel planets nos har pekat.

Kommissionen undersöker nu om piloternas instrument visade korrekt information kring vilken vinkel planet färdades i. Det finns misstankar om att rätt varningssignaler inte har utfärdats. Instrumenten kan ha visat att planet har pekat uppåt fast det inte har gjort det, något som i sådana fall har fått piloterna att styra nedåt och krascha.

De roderrörelser som är gjorda är skapade av piloterna, visar avläsningar.

En minut och 20 sekunder innan planet slog i marken i fjällen började varningssignaler ljuda. Postplanet nådde enligt svarta lådan en hastighet på över 500 knop, trots att motorernas effekt var nere på tomgång.

Flygbanan avvek med ungefär 75 grader från den planerade.