- 70 anställda och reservofficerare har ännu inte svarat. De får nu ett rekommenderat brev och måste svara senast torsdag, säger informationschefen Johan Brolin.
Om de inte svarar senast torsdag räknas det som ett nej till att skriva under det nya anställningskontraktet med skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Majoritet säger ja
Det är dock en övervägande majoritet som svarat ja, 396 anställda. De fördelar sig på 277 militärer och 119 civilanställda. I gruppen som säger nej är fördelningen tolv militärer och åtta civilanställda.
Också reservofficerarna vid F 21 omfattas av kravet på utlandstjänstgöring. 85 har sagt ja, elva nej och 51 har ännu inte svarat.
TT ger denna beskrivning av läget i övriga landet:
I Blekinge exempelvis riskerar 137 anställda att bli uppsagda.
På Skaraborgs regemente i Skövde säger 578 ja och 21 nej och på Trängregementet i samma stad säger 219 ja och 5 nej.
På Göta ingenjörregemente, Ing 2, har 11 av 307 fast anställda svarat nej och på Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec, har 2 av 58 fast anställda sagt nej. På F 17 i Ronneby har också det stora flertalet, 532, sagt ja.