För drygt två veckor sedan avslutades hovrättsförhandlingarna i säkerhetssalen i Umeå och Haparandabon har därefter suttit kvar i häktet.
I dag – klockan 14.00 – kom beskedet.
En enig hovrätt i Umeå dömer 23-åringen till fängelse i 15 år.

Oenig tingsrätt

Beslutet är diametralt motsatt den friande domen i början av oktober som meddelades av en oenig Haparanda tingsrätt.

Artikelbild

I ett pressmeddelande skriver Hovrätten för övre Norrland följande:

- Hovrätten finner det utrett att den 23-årige mannen har haft motiv och möjlighet att utföra gärningen.

- Det har även framgått att han har lämnat osanna uppgifter inför domstol och hos polis samt att han har försökt anpassa sina uppgifter efter vad som har framkommit i utredningen.

Mobiltelefonen

Artikelbild

| Silbersky kommenterar våldtä Assange under onsdagen. Foto: Claudio Bresciani / SCANPIX / Kod 10090

- Vidare är klarlagt att det i 23-åringens mobiltelefon kunnat återskapas ett fotografi på den skjutne mannen taget vid brottstidpunkten.

- Utredningen visar även att 23-åringen vidrört den avlidnes kropp efter att fotografiet tagits.

Artikelbild

- Vidare är klarlagt att 23-åringen under natten den 9 april 2012 uppvisat nämnda fotografi samt en pistol för ett vittne, och låtit vittnet förstå att det var han som hade skjutit mannen.

Dialog på Facebook

Artikelbild

| Den 23-årige mordåtalade Haparandabon har mordhotats. Det är anledningen till att han inte har berätta sanningen tidigare.

- Härtill kommer att 23-åringen med samma vittne fört en dialog på Facebook av tydlig innebörd att mannen var död och att dennes hem stod fritt att länsa. Till detta kommer att det är klarlagt att 23-åringen tillgripit och så småningom överlåtit den avlidne mannens guldsmycken och klocka.

- Vidare är genom den tekniska utredningen och vittnesbevisningen utrett att 23-åringen till ett annat vittne har överlämnat mordvapnet för omhändertagande.

Artikelbild

Ingen alternativ gärningsman

Hovrättsrådmannen Bertil Eriksson säger till NSD att domstolen helt utesluter att någon annan kan ha utfört mordet.

- ­Hade tingsrätten haft tillgång till den bevisningen vi hade i hovrätten tror jag att dom hade kommit fram till samma beslut, säger Bertil Eriksson.

Hovrättsrådet understryker också att det fanns teknisk bevisning som pekar ut Jerry Sorvoja Polvi som gärningsman.

- ­Mobilbilden, vapnet och örngottet där det fanns spår av både guld och krut är den tekniska bevisningen som vi har tagit del av.

Skadestånd till anhöriga  

Mannens anhöriga tillerkänns ett skadestånd om 58 206 kr vardera.

Advokat Leif Silbersky tillerkänns 157.845 kronor för försvaret, en kostnad som staten står för.

NSD söker kommentarer från åklagare Mikael Lundquist och försvarsadvokat Leif Silbersky.