Sändningarna från 24 Norrbotten startade 2008, året efter att Norrbottens Media bildats.

Under åren har verksamheten haft svårt att täcka kostnaderna.

– När vi etablerade kanalen var planen att det skulle dröja några år innan vi kunde få lönsamhet. I och med att digitaliseringen verkat under tiden så hann den aldrig bli lönsam, säger Mats Ehnbom, vd för Norrbottens Media, bolaget som bland annat äger NSD, Norrbottens-Kuriren och 24 Norrbotten.

Ändrade vanor bland tv-tittarna är enligt Ehnbom en viktig anledning till valet av nya distributionssätt.

­– Vi ser att tablå-tv tappar tittande till play-tjänster. Det är en utveckling som alla tv-kanaler märker av, säger han.

24 Norrbotten ska i fortsättningen ha fyra anställda, enligt det förslag som lagts fram för de fackliga organisationerna. Förändringen ska lösas genom att vakanser inte tillsätts, ingen tillsvidareanställd ska behöva sägas upp.

Arbetet fokuseras på att producera program anpassade för webb, med korta nyhetsklipp och livesändningar. Material kommer som tidigare även att publiceras på NSD:s och Kurirens webbsidor.

– Det är en tydlig satsning på digital tv. Vi tror på rörlig bild på nätet, säger Mats Ehnbom.

Enligt förslaget försvinner tre tjänster av fem vid Teknomedia, ett annat bolag inom Norrbottens Media, som producerar reklamfilm för 24 Norrbotten

Den sista mars upphör marksändningarna. Därefter finns 24 Norrbotten som play-kanal på nätet och som app i Apple-tv. En tid senare blir den även tillgängling i Chrome Cast, som är Googles system för strömmad tv.