- Det här är hur bra som helst, säger kommunalrådet Karl Petersen.
Men du har inte varit helt säker på den här utgången?
- När det handlar om den här typen av stora förändringar så ska man aldrig vara säker på någonting. Nu är jag självklart mycket lättad.
Stor oro
Under hösten har oron varit stor att Luleå kan vara på väg att förlora runt 400 jobb vid Banverkets och Vägverkets regionkontor. Detta efter beskedet att de båda verken ska slås ihop till det nya Trafikverket. Rädslan har varit stor att jobben och regionkontoren ska försvinna till Umeå.
- När det sker den här typen av stora förändringar är alla på banan och drar för att locka till sig nya verksamheter, uttryckte sig Karl Petersen tidigare i höst.
Gemensam sak
De politiska partierna i Luleå har agerat tillsammans för att rädda jobben kvar i Luleå. Politiken har dessutom fått uppbackning av landshövding PO Eriksson. Hanhar bland annat träffa infrastrukturminister Åsa Torstensson och för henne påtalat nödvändigheten av att de här verksamheterna blir kvar i Luleå. Och nu är alltså beskedet från den statliga utredaren Gunnar Malm att det också blir på det sättet.
Stärker greppet
Karl Petersen menar att det positiva beskedet från utredaren innebär att Luleå kommer att stärka greppet som ett logistiskt centrum i norra Sverige.
- Nu får vi en central plats på den svenska regionala kartan. Det här stärker Luleå oerhört och öppnar upp för ytterligare utveckling
Den nya statliga myndigheten Trafikverket kommer att vara igång den 1 april nästa år och med huvudkontoret i Borlänge.