Extra tjänster infördes för två år sedan.

– I Boden/ Luleå har vi haft ett väldigt positivt resultat och ligger någonstans kring 30 procent som faktiskt går vidare till reguljära anställningar eller reguljära studier.

När det gäller extra tjänster så är målgruppen dem som varit inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin 450 dagar.

– Det är en tidsbegränsad anställning. Man kan vara hos ett företag ett år och sedan finns det möjlighet att förlänga ett år till. Det viktiga är ju att tack vare den här extratjänsten så har man fått ett fotfäste på arbetsmarknaden.

Extratjänster finns för arbetssökande som i dag är långt ifrån arbetsmarknaden men även nyanlända och vissa utrikesfödda.

– Det som är det fina inom ramen för extratjänster att man även kan studera. På Bodens förskolor finns personer som har en anställning via extratjänst och samtidigt studerar och utbildar sig till barnskötare för att kommunen ändrat den befattningsbeskrivningen. Idag får man även jobba i Bodens kommun som barnskötare mot tidigare enbart förskollärare.

Bodens kommun har i dag extratjänster på barn- och utbildningsförvaltningen, tekniska förvaltningen och Savo. Ett fåtal extratjänster finns även inom privata assistansbolag.

– En extra tjänst får aldrig konkurrera med en ordinarie tjänst vilket Kommunal bevakar. Extratjänsterna har förhandlats fram fackligt och det finns också utsatta handledare på varje arbetsplats.