Enligt SVT Norrbotten inleds MBL-förhandlingar för tjänsterna som avgiftskontrollanter och deltidsanställda vilka är de som varslas. 76 anställda blir uppsagda 1 januari 2019 och i juli kommer ytterligare 115 att sägas upp. Totalt försvinner 190 arbetstillfällen i Kiruna i och med att Radiotjänst försvinner.

Grunden till nedläggningen av Radiotjänst är att riksdagen beslutat att förändra tv-avgifterna. Vid årsskiftet kommer avgiften tas ut genom en Public serviceavgift som betalas genom skattsedeln.