För många av oss är det jul först när vi fått ses Tage Danielssons, ?Karl- Bertil Jonssons jul? där rikemanssonen agerar Robin Hood och sprider julglädje bland de fattiga.<br /><br />Bland de onödiga och ovälkomna julklapparna till de rika fanns det bland annat en tändstickstavla föreställande Bodens fästning.<br /><br />- Jag har funderat mycket på den där tavlan, säger Henry Rova. Någon sådan har aldrig funnits, men jag ska försöka få någon kontakt i Kina och där börja tillverka tavlor av brända tändstickor.<br /><br />Tillsammans med Sally Sundbom hyr han Rödbergsfortet av Statens fastighetsverk och visar det för besökare.<br /><br />Här ordnas också konferenser i en garanterat mobiltelefonfri miljö. Det går också att övernatta i försvarsanläggningen söder om Luleälven.<br /><br />Rova som varit militär under 36 år var för övrigt den siste chefen för fortet, som lades ner på nyårsafton 1997 med en enda lång uppskjutning av den ammunition som fanns kvar.<br /><br /><h3>Byggstart 1901</h3>Han berättar att de fem forten som ingick i Bodens fästning började byggas 1901.<br /><br />- Bakom beslutet att bygga fästningen, som ett lås mot öster, låg bland annat kriget mot Ryssland 1809 och insikten att det fanns stora värden i Norrland med malmen, skogen och vattenkraften.<br /><br />Den här medvetenheten gjorde att det inte längre bara var huvudstaden som skulle försvaras utan att det var gränsförsvar som skulle gälla. Så har det också varit sedan dess och ända fram till den totala omstuvningen av försvaret de senaste åren.<br /><br />Den försvarskommitté som besökte Norrbotten i slutet av 1800-talet bestämde att Boden var bästa platsen för fästningen eftersom det fanns bra granitberg kring det som då var en by och inga broar över Luleälven ner till kusten.<br /><br />Inåt landet är det sjöar och myggrika myrar som försvårar en framryckning från öster.<br /><br />- Bygget skedde på exakt rätt ställe, säger Rova och innebar att det blev en 15 år lång byggboom i området med över 1 000 personer sysselsatta året runt. Även då räknade ma fel vid byggnationer och i stället för 8,7 miljoner kronor blev slutsumman 18,9 miljoner.<br /><br />I dagens penningvärde hade det nog snarare handlat om miljarder.<br /><br />Även om ett besök på Rödbergsfortet tar död på en del myter om skottvidd och liknande får man veta att en stor del av den svenska guldreserven fanns i Bodens fästning.<br /><br /><h3>Guldreserven</h3>Hemlighetsmakeriet var stort kring den tredjedel av landets guldreserv på 280 ton som förvarades i Degerbergsfortet från 1941 tills de sista guldtackorna hämtades med sex pansarbilar 1982.<br /><br />- Hemlighetsmakeriet var stort, säger Göran Lindberg som är en av guiderna. Det hette bland annat att det var ammunition i lådorna som bars in i bergrummen.<br /><br />Han berättar också att det enligt den dåtida foderstaten ingick att soldaterna skulle ha 4,5 centiliter sprit per dag i fält vid krig.<br /><br />För hela Norrland handlade det om 115 000 liter och dessa förvarades 500 liter sprit i rum 31 i Rödbergsfortet.<br /><br />Efter kriget upptäcktes att all spriten hade ?förstörts av lagringen i ett fuktigt utrymme och blivit till vatten?.<br /><br />- Många fick nog ganska roligt tack vare spriten, säger Lindberg.<br /><br />En man dömdes också för stölden.<br /><br />