Sämre djurskydd

"Väldigt orättvist"

Ekonomiskt stöd