Flygarbetsgivarna och facket Svensk pilotförening är oense.
Det har utmynnat i en övertids- och nyanställningsblockad som pågått sedan mitten av mars.
Ovanpå övertidsblockaden har facket lagt en möjlighet till dispens vid övertid, för att verksamheten inte ska behöva ställas.
Till exempel: om någon pilot blir sjuk får inte helikoptern lyfta eftersom den måste vara bemannad med två personer, en styrman och en kapten. Då måste arbetsgivaren betala 15 000 kronor per pilot och pass till Svensk pilotförening. Annars lyfter inte helikoptern.
80 till 100 piloter
- Om någon måste hyras in på övertid ställer vi upp och jobbar mot det kravet, säger Henrik Norberg, ordförande för Norrlandsflygsektionen i Svensk pilotförening.
Konflikten berör mellan 80 och 100 piloter på Norrlandsflyg och Lufttransport, som har ambulans- och sjöräddning i hela landet.
- Än så länge har man lyckats lösa det här men det blir allvarligare för varje dag som går. I går var man en en halvtimme från att inte kunna lyfta helikoptern från Uppsala. I slutänden kan det innebära att folk ligger och dör, säger Per Helgesson, förhandlare för Flygarbetsgivarna.
- Jag tycker att man passerat alla gränser när man tar ut en fackföreningsavgift för att en helikopter ska vara i tjänst och serva allmänheten, fortsätter han.
Helikopterpiloterna kräver mer personal som täcker upp vid sjukdom.
Utökad lönestege
- Som det är nu bygger det på att folk ställer upp på sina lediga tid och jobbar, säger Henrik Norberg.
Facket kräver även lönestegen utökas med fem steg.
- Vi är inte ute efter en direkt lönehöjning i procent utan vi vill bygga på lönestegen, säger Norberg.
Lägsta lönerna
Ingångslönen för piloterna på Norrlandsflyg är 19 000 kronor. Grundmånadslönen för piloter i Sverige är 58 800 kronor i månaden.
- Helikopterpiloterna har de lägsta lönerna och vi står inför en förmodad stor pilotflykt utomlands eftersom villkoren är bättre där, säger Henrik Norberg.