- Det är hemskt vanligt att klumpa ihop norrlänningar och regionen Norrland till något enhetligt. Det skulle man aldrig göra med svear eller götar och därmed kommer vi aldrig få se en rubrik som lyder "Tysk turist försvunnen i Svealand", hävdar Anders Öhman.

Han har forskat i hur Norrland skildras i litteraturen. Innan 1900-talets start var de norra delarna av Sverige ett enda blankt papper men som så sakteliga började beskrivas och få mer nyanser när exempelvis Den stora vreden av Olof Högberg kom ut 1906.

- Högberg visade med sitt nationalepos att Norrland utsatts för samma hantering som kolonialmakterna sysslade med i Afrika på 1800-talet, berättar Anders Öhman som den 29 oktober kommer tala kring just det temat i samtalsserien Våld som pågår på Norrbottensteatern under hösten.

Våld var ett vanligt inslag i verkligheten när norrländska bönder i början av industrialiseringen lurades av sin skog och mark genom att supas fulla av

- Folk här i norr känner av den här historien och på något vis fortsätter den tyvärr. Mikael Niemi beskriver talande i sin bok Populärmusik från Vittula hur skolbarn står och sjunger Blåsippan ute i backarna står utan att förstå vad det egentligen är som besjungs.

Att verklighetens Norrland och historien om livet här går vidare ser Anders Öhman tydliga exempel på, inte bara inom litteraturen där både Mikael Niemi, PO Enqvist och Torgny Lindgren är strålande berättare, utan även inom musiken.

- Det hörs tydligt att exempelvis David Sandström, umeåbon som tidigare spelade i Refused men nu har sitt egna band, inspirerats stort av Olof Högberg och delar av det Norrland han beskrev för 100 år sedan. Det är härligt att höra, avslutar Luleås nya professor i litteratur, Anders Öhman.

Litteraturforskaren Anders Öhmans tipsar om böcker som visar upp verklighetens historia i norr: Eyvind Johnsons Vinterresa i Norrbotten och Gustav Hedenvind Erikssons De förskingrades arv.Namn: Anders Öhman

Ålder: 43 år

Yrke: Professor i litteratur vid Luleå tekniska universitet

Bor i: Umeå

Motto i livet: Att vara nyfiken och öppne för allt vad livet har att ge

Kuriosa: Anders Öhman är trummis och sjunger i band på sin fria tid i livet.Vad är politik för dig?

Politik är allt som vi påverkar med vår syn på världen och vår vardag och som visar sig i våra handlingar.

Vem är din politiska förebild?

Den ryske tänkaren Michael Bachtin som bland annat talade mycket om nödvändigheten av dialog och sa "Det finns inget jag utan ett du". Människans jag skapas alltså i samklang med andra.

Vad brinner du för?

Politiska orättvisor och orättvisa i allmänhet. det är lätt att berörras och uppröras över hur USA går in i Irak eller hur männsikor slås ned på stan här i Sverige. Orättvisan finns överallt.

Om du hade makten för en dag, vad skulle du då passa på att förändra?

Jag skulle förändra skola och utbildning så att den världen lyckades göra människor mer nyfikna och empatiska. Där tror jag att litteraturen kan vara till hjälp, den kan vara en sorts väckarklocka som får människors solidaritet att väckas.