- En bra skola för barn och elever i behov av särskilt stöd är också en bra skola för alla, säger Birgit Asplund, chef för elevhälsan.

Kiruna kommun och Specialpedagogisk institutet har tillsammans startat en utbildning om neuropsykiatriska funktionshinder.

- Elever med funktionshinder som autism, ADHD och Asperger går i skolan precis som alla andra barn och vi som jobbar i skolan behöver lära oss förstå vad dessa elever behöver i undervisningen, säger Birgit Asplund

Utbildningen sker i tre steg. Den första delen var en basutbildning under en dag då 367 personer deltog.

Steg två genomfördes i går som en distansutbildning med 70 personer, pedagogisk personal från förskola, grundskola och gymnasium.

Den tredje och sista delen i utbildningen är byggandet av ett nätverk och en kunskapsbank.