I byn Nautijaur är folk upprörda över den nedsläckta gatubelysningen. De kan inte förstå att de som i många år har upplåtit marker till kraftverkens etablering ska tvingas leva i mörker. Belysningen släcktes ner under hösten. Harry Nordlund, byarepresentant, säger:

- Vi byamedlemmar, både fast boende och utflyttade helgbesökande, kräver att vägbelysningen återställs. Det är mörkt på hälften av vägarna där vi promenerar. Vi har inte begärt någon större service från samhället, den lilla hjälpen borde vi få. Man blir upprörd. Vilka summor sparas på det?

<_Mellanrubrik>En vandring i mörker

I en skrivelse till kommunstyrelsen daterad den 14 december framlägger byn sina synpunkter. "Den ringa stolthet vi känner för sagda sparprojekt är icke nämnbar, med tanke på det geografiska läge vår by har med ett flertal vattenkraftverk inom en fem mils radio där luftföroreningar icke på något sätt kan påvisas och där energiframställningen anses vara världens renaste."

Den släckta belysningen gör att byborna har svårt att hitta. Det blir en vandring i mörker på hälften av vägsträckorna. I Nautijaur finns tre fast boende hushåll och åtta fritidsboende.

<_Mellanrubrik>Vill ha ljus i byn

Han tycker att beslutet är särskilt upprörande, med tanke på att befolkningen alltid ställt sig välvillig till vattenkraftsutbyggnaden.

- Markägarna har realiserat berörda markområden för att förbättra möjligheterna till energiframställningen. Vi som medborgare vill att kommunstyrelsen svarar på vårt brev snarast eftersom vintermörkret aktualiserar frågan. Vi hoppas att de förutvarande sex ljuspunkterna återföres enligt tidigare placeringar så att området kan antas vara bebott, säger Harry Nordlund.

<_Mellanrubrik>Kommunalrådets kommentar

Kommunalrådet Anna Hövenmark, v, säger:

- Jag har ingen kommentar överhuvudtaget. Det här beslutet togs innan jag tillsattes, det är inget nytt. Jag har ingen aning om det här, har inte läst skrivelsen. Problemet är att vi har ingen rabatt på elen, vi betalar ju el som alla andra svenskar. Vi har ju försökt påverka högre upp i alla tider.

<_TextFråga>Kan du hjälpa folket i Nautijaur?

- Jag vet inte förrän jag sett skrivelsen. Det ska kommunstyrelsen besluta om, inte jag, säger Anna Hövenmark.

Harry Nordlund är besviken.

- Hon har inte tid med politiken i Jokkmokk. Hon är i världspolitiken och ska på kongress till Turkiet. Varför är hon så oengagerad? Hon bör väl i alla fall ha intresse att se till sådana här saker och att hennes egna medborgare ska trivas, säger han.