- Det är ett enormt sjabbel från fritidsförvaltningen och i värsta fall kan vi stå utan skärgårdstrafik i sommar vilket skulle vara en katastrof, säger Karlsson.

Det finns flera skäl till att upphandlingen måste göras om. Ett är att kostnaden har skenat i väg. Slås samtliga anbud ihop är det frågan om en fördubblad kostnad jämfört med 2007. Fördyringen är 2, 6 miljoner kronor.

Dessutom visar det sig att det bara kommit in ett enda anbud för varje upphandling. Men att det skulle vara frågan om en uppdelning av trafiken mellan olika aktörer, det vill inte kommunalrådet Karl Petersen spekulera i.

- Det har jag ingen som helst uppfattning om. Däremot så ser vi att den konkurrens det ska vara frågan om inte har lett fram till den lägsta kostnaden.

Upphandlingen för skärgårdstrafiken består av fyra delar:

• Turisttrafik med turbåtar till ytteröarna.

• Den dagliga trafiken för den bofasta befolkningen.

• Turbåtstrafiken till Klubbviken.

• Förfallstrafik för bofast befolkning höst och vår.

Petersen har förhoppningar om att den nya upphandlingen ska vara klar i slutet av februari. Men det betvivlar Karlsson.

- Ska vi följa lagen om offentlig upphandling så kan det här dra ut på tiden och då kan sommmartrafiken vara i fara.