Östling var inte på plats vid förhandlingen i Umeå, utan vittnade via videoöverföring från ett rum hos Svea hovrätt i Stockholm.

Han fick berätta om sin roll i hur Ovako profil blev Sundbergägt under namnet Inexa profil.

- Det skedde genom kontakter jag hade med Anders Scharp, som då var ordförande i Scania men också i SKF:s styrelse. Jag sade till Scharp att det var bättre att Karl David Sundberg fick köpa Ovako profiler i Luleå och få pengar för det än att SKF skulle lägga ner valsveret och få ett dåligt rykte.

Det var så som också skedde och Leif Östling fick också plats i den nya styrelse som Karl David Sundberg valde till sitt nya valsbolag i Luleå.

- Det ar en tung styrelse med osedvanligt hög kompetens. Det var personer med hög integritet och som krävs i närheten av Karl David. Men där fanns också mycket kamratskap.

Enligt Leif Östling var annars styrelsearbetet i Inexa profil inte annorlunda än i andra företag. Om finanseringsfrågorna sade Östling:

- Det var Karl David Sundberg som jobbade med kassaflöde och kreditgivning, vittnade Östling och motsade Sundbergs tidigare vittnesmål.

<_Mellanrubrik>Inget styrelsebeslut

Östling förde också samtal med Sundberg om finansieringsfrågan och pekade på risken att en konkurs i Inexa profil skulle dra med alla bolag i koncernen. Inexa profils kassa fanns i koncernkontot och det var en kredit utan säkerhet.

-&nbsp;Jag hade förklarat för Karl David hur viktigt det var att hitta en ägarmodell så han inte riskerade att förlora allt och hamna på bar backe.

Leif Östling beskrev i sitt vittnesmål det som fullständigt naturligt att Sundberg därför förvandlade den osäkra krediten till en säker i juni 2001. De blev inte föremål för något styrelsebeslut.

-&nbsp;Det var upp på styrelsemötet i juni men mycket kort.

<_Mellanrubrik>&quot;Inget beslut utan Karl David&quot;

Konkursboets advokat Ola Hansson ville ha ett klargörande, om hur kreditomläggningen behandlades i styrelsen.

-&nbsp;De skedde som en information, svarade Östling.

Inexa profils vd Christer Olsson vittnade också under torsdagen om hur kreditomläggningen skedde och vem som kunde fatta beslut om Inexa profils säkerheter. Det var Olsson som skrev under beslutet.

-&nbsp;Jag skulle inte kunna fatta ett sådant beslut utan att tala med Karl David, sade Olsson.

-&nbsp;Vem fick du instruktionerna av? frågade advokat Ola Hansson.

-&nbsp;Det var av advokaten Tisell, koncernens ekonomichef Ingemar Eliasson och Karl David Sundberg, svarade Christer Olsson.

<_Mellanrubrik>&quot;Allt var klart&quot;

Två personalrepresentanter i Inexa profils styrelse vittnade också. Det var Gunnar Bengtsson, SIF, och Lennart Engstrand, Metall. De såg båda kreditomläggningen som något som skedde utanför styrelsen.

-&nbsp;Allt var ju färdigt och klart. Vi i styrelsen blev aldrig tillfrågade, sade Gunnar Bengtsson.

-&nbsp;Vi informerades om en redan vidtagen åtgärd, sade Lennart Engstrand.

De som nu ska ta ställning till hur Inexas 120 miljoner i konkursboet slutligen ska fördelas är hovrättsråden Bertil Eriksson och Susanne Möller, biträdda av hovrättsassessorerna Magnus Forsberg och Katarina Salo.