Området Solbacken med sex huskroppar ställdes av när flytktingförläggningen försvann på 90-talet och Ralph Erskines enorma skapelse Ormen Långe har kallställts bit för bit.

Om gruvbrytningen kommer i gång lär det bli en akut bostadsbrist i byn. Kirunabostäder kan möjligen öppna tre-sex lägenheter i Ormen.

<_Mellanrubrik>Omöjlig att återställa

-&nbsp;Vi har tittat på lägenheterna
i en trappuppgång och bedömer det som ett alternativ. Resten av huset betraktar vi som omöjlig att återställa, säger Ulf Nygren, marknadsansvarig vid Kirunabostäder.

PRO-föreningen i Svappavaara är kritisk till kommunens bostadspolitik och har skickat ett brev med 21 namnunderskrifter till kommunstyrelsen där man lanserar ett eget förslag.

<_Mellanrubrik>Kräver äldreboende

Enligt brevet finns det många äldre i byn som gladeligen skulle flytta in i ett äldreboende eller en handikappanpassad lägenhet - och därefter lämna över huset till sina barn eller barnbarn.

-&nbsp;Man vill inte flytta till ett boende i Vittangi, tappa all social kontakt och sitta och stirra in i en vägg. Kravet är lägenheter mitt i byn, nära till social service som ger oss ett tryggt boende i känd miljö, säger Bror Stålnacke i PRO.

Ytterligare ett krav är att Kiruna kommun snarast ska riva de sjuka delarna av Ormen Långe samt lösa tillbaka hela Solbacken av den nuvarande ägaren som har gått i konkurs.

-&nbsp;Bostadsfrågan har skötts på ett skamligt sätt. En tredjedel av bostadsbeståndet i Svappavaara är rena slummen, säger Bror Stålnacke.