På söndag väntas den lilla vita träkyrkan i Pålkem bli fullsatt. Kyrkan firar 100-årsjubileum och alla gudstjänster i Gällivare pastorat är sammanlysta till Pålkem. En busslast med församlingsbor ska resa till Pålkem, den yttersta utposten i Gällivare kommun. Kyrkoherde Kaarlo Kult är liturg vid jubileumshögmässan.

-Det är ovanligt åtminstone häruppe i vårt pastorat att en kyrka är 100 år.Det är med stor glädje vi firar Pålkems 100-årsjubileum, säger han.

Den nybildade pastoratskören medverkar vid jubileumet. I kören ingår medlemmar både från tätort och landsbygd. Musiken svarar organist Jukka Heroja för. Kontraktsprost Gotthard Nilsson predikar. Efter gudstjänsten serveras lunch på värdshuset Ekorren. Till lunchen är 80 personer föranmälda. En busslast från Gällivare kommer med 50 personer.

-Det roliga är ju att det är så många som anmält sitt engagemang för jubileumshögtiden. Flertalet är väldigt glada över att få åka ner till Pålkem, det gör man inte så ofta, säger Kaarlo Kult.

Klassisk landsortskyrka

Kyrkan i Pålkem var den första kyrka som byggdes utanför församlingens tätort Gällivare. Initiativtagare var kyrkoherde Olof Bergqvist som sedan blev biskop i Luleå stift. Kyrkan representerar det tidiga 1900-talets enkla landsortskyrkor i traditionell klassicism med ett anslag av nationalromantik. Kyrkan är ritad av F Rickler och stod klar år 1908.

Invändigt är kyrkan traditionellt disponerad och har ett vapenhus i tornet. Kyrkorummet var ursprungligen målat i mörka färger men fick en ljusare färgsättning på 1940-talet. Bildfönstret är målat av Hjalmar Westeson som var kyrkoherde i Gällivare församling. Målningen förbättrades av konstnär Erling Johansson på 1950-talet. Om framtiden för kyrkan, säger kyrkoherden:

-Kyrkan är renoverad och kommer att finnas kvar. Vi har inte några tankar på att på att lägga ner den. Det är framförallt sommaren som är Pålkem kyrkas tid och det hoppas vi kunna möta upp. Det här är en fest som påminner om att vi har Pålkem i våra tankar.