Scania-chefen Leif Östling kopplade samman Anders Scharp i SKF med Karl David Sundberg. SKF ville göra en vacker valsverkssorti från Luleå och skickade med ett aktieägartillskott på 537 miljoner kronor.

SKF:s och Anders Scharps tanke var kanske inte att det beloppet skulle utfalla i utdelningar till den nye ägaren under de närmaste verksamhetsåren, men det var vad som skedde.

Mottagare av dessa utdelningar var moderbolaget Inexa AB som fick 137 miljoner kronor och högsta modern, familjen Sundbergs holdingbolag, som fick 400 miljoner kronor.

Summan råkade överensstämma med aktieägartillskottet: 537 miljoner kronor.

Sålde till sitt eget bolag

Karl David Sundberg passade 1994 på att sälja de aktier han köpt för en krona till sitt eget bolag Sundberg holding AB. Priset?

175 miljoner kronor och Karl David Sundberg blev nu en riktigt rik man.

Förlustbolaget Inexa började efter de första svåra åren ge vinst, som mest 141,8 miljoner kronor 1995.

Sammanräknat för hela perioden 1992-1999 blev resultatet före bokslutsdispositioner 175 miljoner kronor.

Det var långt under de 537 miljoner kronor i utdelningar som Karl David Sundberg beviljat sig själv under samma period.

Hade Inexa sluppit lämna bort hela SKF:s aktieägartillskott i utdelningar hade det fortfarande hösten 2001 varit ett välmående bolag.

I stället blev det konkurs.

Stål, öl och brännvin

Och med hjälp av pengarna som tömdes ur Inexa byggde Karl David Sundberg upp nya företag. En del inom stålbranschen och andra inom helt andra branscher.

Det blev stålföretag i Danmark och Slovakien och det blev ölbryggeri och brännvinsbränneri.

Som det anstår en rik person köpte Karl David Sundberg också en stort gård, Tärnö säteri, utanför Nyköping i Södermlanland. Där startades uppfödning av hopphästar i världsklass och där bor han fortfarande.

Det enda som är kvar i Luleå efter brändösonen och Inexa-konkursen finns i Systembolagets hyllor: ölmärket Nils Oscar och och det kryddade brännvinet Lundgren