I två dagar samlas nästan 200 deltagare från skola och kultursfär för att gå på föreläsningar, workshops och seminarier rörande hur kulturen ska integreras i skolan. Platsen är Piteå, eventet är en nationell konferens för kultur och lärande. Representanter från Kulturrådet och departement finns också på plats och invigningstalar om hur viktig kulturen är för ungdomars inlärning, identitetsskapande och inträde i samhället.

- Det är strategiskt viktigt att ha den här konferensen just nu, eftersom man både håller på med ny kulturutredning och ny utredning om hur lärarutbildningarna ska se ut, säger Cecilia Björklund Dahlgren som arbetar med programmet Dans i skolan på Kulturrådet.

Frågan är hur man kan nå en högre grad av kultur i skolorna i framtiden. Att ha konferenser av det här slaget är viktiga manifestationer för att säkra att också politikerna uppmärksammar frågan menar Dahlgren.

- Vi är förstås lite ängsliga över att kulturbiten inte ska komma med. Den är ju så viktig om vi nu har målet att skapa "världens bästa skola", säger Dahlgren.

Syftet med konferensen är också att diskutera hur man kan uppnå två mål med kulturen i skolan - den plats där alla barn har möjlighet att komma i kontakt med kultur. Dels att ungdomar ska kunna konsumera kultur och möta kulturutövare för kulturens eget värdes skull, men också hur de ska få chans att själva utöva och skapa.

- Kulturen i skolan ger barn och ungdomar möjlighet att utveckla sin egen kreativittet, sitt kritiska tänkande och kan därmed ge dem ett rikare liv genom att låta dem stärka sin egen identitet.Cecilia Dahlgren arbetar främst med dansfrågor, men talar också om det nya projektet Skapande skola som kulturdepartementet drar igång under året. 55 miljoner kronor som finns tillgängliga för högstadieskolor att söka.

- Tanken är att det ska vara pengar som ska hjälpa skolor att fördjupa sig långtsiktigt i något, inte att det ska bli korta små projekt-
duttar.

Hittills har ungefär 180 ansökningar inkommit från skolor i Sverige, ett gansk lågt antal.

- Men det finns en ny anökningsperiod som går ut första oktober. Förhoppningsvis söker fler skolor och kommuner då, säger Dahlgren.