Gällivare. Sjöparksskolan provar ett nytt grepp framför att hålla ordinära föräldramöten.
Det blir ett så kallat frågeforum för föräldrar och vårdnadshavare i form av en paneldebatt, där representanter från skola, skolhälsovård, sjukvården, överviktsteam, polis, socialtjänst, föräldrar mot narkotika, och ungdomsmottagningen finns på plats.
Till dessa kan då föräldrarna ställa frågor direkt, alternativt maila eller skicka in frågor i förväg och anonymt om de så vill, för att sedan få dem besvarade på plats.
- Vi testar en ny grej, eftersom vi märkt att det finns en osäkerhet och hjälplöshet bland föräldrar och vårdnadshavare. Att de verkligen vill hjälpa sina barn på olika sätt men inte vet riktigt hur. De har så många frågor och klarar alla gånger inte av situationen, säger rektor Charlotte Sundqvist.
Paneldebatten tar plats i skolans aula måndag den 28 april.
Dagen efter hålls en påföljande hälsodag för eleverna.