Redan i söndags kväll togs beslutet att göra affären från HSB:s sida, som har fastigheter från Skellefteå och norrut.
- Många medlemmar föredrar hyresrätter, säger HSB Norr:s vd Jesper Josbrandt.
Övertagandet av de tre hyreskropparna sker den 1 juni. Totalt handlar det om 97 lägenheter.
Ökat underhåll
Lulebo AB har förhandlat med fem fastighetsbolag om försäljningen. Bakgrunden är att Lulebo i sin strategi har som mål att sälja av i områden där man har 100 procent för att försöka öka där allmännyttan har en mindre andel.
- Vi ska försöka öka i centrum där vi bara har 35 procent, förtydligar Sandberg.
Pengarna som affären ger ska Lulebo använda till ökat underhåll samt att påskynda projekt. Det handlar bland annat om att snabbare sätta igång etapp två på Kallkällan. Även igångsättandet av årsgångshuset på Örnäset ska skyndas på.
- Vi startar redan i sommar, säger Sandberg och hoppas att huset ska vara inflyttningsklart redan i vår. Tidigare var det planerat hösten 2009.
Ökat bestånd av hyresrätter
Några nya försäljningar planeras inte från Lulebo sida i dagsläget, detta då ett stort antal renoveringsprojekt pågår eller ska starta.
Josbrandt förklarar intresset att äga även hyresrätter med att det finns medlemmar som föredrar just denna boendeform.
- Det är viktigt att kunna erbjuda det som alternativ, säger han och betonar att HSB de senare åren ökat sitt bestånd av hyresrätter. Det gäller framför allt på andra orter än i Luleå.
"Cirkeln är sluten"
HSB Norr har för avsikt att vid årets slut ha tusen hyresrätter. Något som kanske förklarar storaffären som nyligen gjordes med Pitebo AB och som gjorde att fastighetsbolaget den 1 oktober tar över 500 lägenheter i Piteå.
- Hyresrätter är ett viktigt komplement, säger Josbrandt och förklarar att HSB oftast förknippas med bostadsrätter.
Han avslutar med att berätta att just de tre fastigheterna för tio år sedan förvaltades av just HSB.
- Nu är cirkeln sluten.