En av beredningens sju ledamöter är socialdemokraten Håkan Juholt. Han säger så här om det förslag som försvarsministern kommer att få i sin hand veckan före midsommar:
- Min förhoppning är att vi kan presentera förslag på strukturåtgärder som innebär besparingar på den nivå som finansministern angett, men som ser helt annorlunda ut än det förslag som ÖB tagit fram.
- Det går att göra stora rationaliseringar genom att skära i de stödmyndigheter som är kopplade till försvaret och inte minst i centralbyråkratin, som är orimligt stor. Vi sitter med en organisation med tusentals officerare som bara kostar. I stället ska det skäras i de operativa enheterna. Det är skogstokigt.
- Försvarsministern har varit mycket tydlig och klargjort att vårt förslag utgör ett mycket tungt dokument som kommer att ligga till grund för den försvarspolitiska proposition som regeringen skriver ihop i höst.
Håkan Juholt är mycket kritisk till de senaste veckornas spekulationer om vilka regementen som ska läggas ned.
"Rena panikåtgärder"
- Det vi nu ser är rena panikåtgärder som ÖB tvingas till. Om de idiotstopp som ÖB föreslår blir verklighet kommer vi att gå miste om oerhört mycket kompetens som det sedan blir mycket svårt att återta. Det blir som att kasta ut barnet med badvattnet.
Håkan Juholt, med lång politisk erfarenhet av försvarsfrågor i bland annat försvarsutskottet, vill inte i detalj berätta hur samtalen i försvarsberedningen förs. Men han antyder så pass mycket som att beredningen kommer att lägga ett förslag som går stick i stäv med det han kallar ÖB:s panikåtgärder.
- Vi kommer att presentera mycket skarpa rationaliseringsförslag som så lite som möjligt påverkar den operativa verksamheten ute i landet.
- Jag kommer inte att åka runt i Sverige och rädda regementen men med tanke på Luleås läge och det fördjupade samarbetet med Norge så har jag mycket svårt att se att vi inte ska ha närvaro av en flygflottilj på Nordkalotten