I går föreläste hon på Hästmässan i Boden om sin framtidsstudie om hästsektorn som Jordbruksverket har beställt. Satsningen på framtidsspaning, i detta fall tio år framåt är ett led i Jordbruksverkets vision att stärka den gröna sektorn. För att Jordbruksverkets ska kunna bidra till en god djurhållning och ett stärkt landsbygdsföretagande krävs satsningar inom olika nischer däribland hästsektorn.
"En livsstil"
- Aldrig i modern tid har det funnits så mycket hästar i Sverige som i dag. Hästen som hobby har utvecklats till en livsstil och är på god väg att bli en bransch bestående av ett livskraftigt företagande, säger Margareta Ivarsson.
Hon målar upp ett ekonomiskt, ett miljöinriktat och ett relationsscenario. Det ekonomiska beskriver en hästsektor som påverkas av konjunktursvängningar och hur stora delar av sektorn går från att vara ideell till att bli elitorienterad med några stora tävlingsarrangörer i spetsen. I miljöscenariot är arbetshästen på frammarsch och vi får se hur gräsmattor och renhållning sköts med häst och vagn.
Hästturism
Relationsscenariot bjuder på en framtid där olika branscher inom hästsektorn som exempelvis avel, ridsport och hästturism samverkar i många frågor för att utvecklas och webbplatser för hästkunskap växer fram. Ivarsson pratade också mycket om trender och makrotrender, både sådana som identifierats av experter och egna som hon tror kan komma att påverka hästsektorn i framtiden.
- Det är inne att kalla sig en hästkommun för att öka skatteintäkterna. I framtiden kommer också hästägaren att utgå från sig själv och vad man själv vill jobba med, inte vad kunden vill ha. Det kommer också att finnas ett stort utbud av hästraser och influenser i fråga om hästhantering och ridstilar.
- Hästen som ett terapeutiskt redskap ligger också i tiden. I dag har Skellefteå psykiatriska avdelning köpt in hästar för att kunna bota psykoser i form av hästterapi. Hästturismen är också på uppgång, säger Margareta Ivarsson
De ökande antalet hästar i Sverige påverkar också givetvis sin omgivning eftersom alla hästar ska ha ett stall och hage.
Konflikter
- Kommunen glömmer ofta hästen när de planerar bostadsområden vilket skapar konflikter mellan hästägare och boende, säger Ivarsson.
I dag är också "hästmänniskorna" uppdelade i självvalda grupperingar där hästens ras eller användningsområde utgör skiljelinjen.
- Hästmänniskor verkar vilja bestämma själva och inte ha en stark ledare. Det är inte så lätt att ena hästsektorn, men de måste bli bättre på att samverka i framtiden, säger Margareta Ivarsson.