Boden BODEN. Beredskapsperioden för Nordic Battlegroup, NBG, är över på måndag. På lördagen avtackade chefen för NBG, Karl Engelbrektson, personalen vid en ceremoni i Boden. Sammanlagt har omkring 350 personer legat i beredskap i Bodens och Arvidsjaurs garnisoner.
Personalen har varit i tjänst och under utbildning i nästan ett år. Sedan årsskiftet har de legat i beredskap för att med kort varsel kunna åka ut. Året har dock gått utan att de har kallats ut. I sitt tal vid avtackningsceremonin påpekade chefen för I 19, Jan Mörtberg:
- Det är ni som är det nya försvaret. Resultatet ni uppnått talar sitt tydliga språk. Ni representerar de kanske bästa enheterna som vi här uppe i modern tid någonsin organiserat. Ni gjorde ert bästa, det blev bra, mycket bra.
De soldater som har ingått i NBG har förtur om de söker tjänster till andra internationella uppdrag. En stor del har sökt till FS 17, den styrka som åker till Afghanistan nästa vår.
Personalen i Boden och Arvidsjaur är bara en mindre del av den nordiska stridsgruppen. Karl Engelbrektson har åkt runt till samtliga 2850 NBG-soldater i de deltagande länderna för att dela ut ett mynt som minnesplakett.
Redan har förberedelserna för NBG 2011 börjat. Sverige tar åter då över huvudansvaret för en ny nordisk stridsgrupp och försvaret tar då med sig erfarenheterna från den här styrkan.