NSD har tidigare berättat att Sveriges geologiska undersökning, SGU, under hösten förra året undersökte mark och grundvatten vid FFV:s tidigare tvätteri i Boden. Nu finns där Återvinningsmarknaden och Poståkeriet.
Höga halter av kemikalier
FFV, Förenade fabriksverken, drev främst verksamhet inom försvaret. Tvätteriet i Boden var igång mellan 1948 och 1978. Landstinget tog då över och flyttade verksamheten 1980.
Resultaten från SGU:s undersökning visade på mycket höga halter av tvättkemikalier och det bedömdes att risken var stor i området, bland annat för att föroreningarna kan spridas till omkringliggande områden.
Först gjordes kompletterande mätningar inomhus. Resultatet visade att det inte finns hälso-skadliga halter inomhus.
Mobilt laboratorium
SGU har anlitat Ramböll för att undersöka marken ytterligare.
Företaget tar prover för att klargöra spridning, mängd och djup. Ramböll har kört upp sitt mobila laboratorium från Köpenhamn. Personalen tar jordprover, gasprover och grundvattenprover.
- Vi tar bland annat porluftprover. Föroreningen som ligger
i marken förångas och ligger i porluften i jorden. Vi mäter porluften och kan då uppskatta om det finns föroreningar och hur långt de spridit sig från en källa, säger Christin Jonasson, miljökonsult på Ramböll.
Inte vanlig i Sverige
Tekniken som används är inte så vanlig i Sverige. Den är mer vanlig i Danmark, vilket beror på att Danmark har sandigare jordar.
I lerjordar finns mindre porluft.
- Jorden på den här platsen innehåller sand och därför passar vi på att använda den här tekniken, eftersom den finns inom koncernen, säger Christin Jonasson.
Företaget har 16 provpunkter för gasprover runt byggnaden och sex rör för grundvattenprover. Det ska ta totalt åtta grundvattenprover. Under den tid provhålen borras tas jordprover, sedan tas ytterligare fem jordprover.
Får resultat direkt
Fördelen med att analysera proverna direkt är att man hela tiden kan avläsa arbetet, utvärdera och följa upp direkt på plats. Det är mycket effektivt. Annars måste man skicka proverna till ett laboratorium och invänta svar.
Elin Sandström, SGU, följer arbetet på plats. Hon tycker det är extra roligt, eftersom det är första gången hon ser hur man arbetar med den här tekniken.
- Det är spännande och mycket intressant. Det är lättare att bestämma var man ska ta nästa prov när man får svaren direkt. Annars har man ju bara en idé om hur det ser ut och vet först senare när provsvaren kommer.
Slipper transporter
Christian Maurice, Ramböll, tillägger att när man skickar prover till laboratorium så kommer jorden i kontakt med luft när personalen där öppnar plastpåsarna med jorden. Det steget slipper de nu.
Sören Jensen, Ramböll, visar hur de tillsätter jord från olika djup i marken i olika rör med destillerat vatten. Sedan för han in en spruta och tar ett prov i provröret. När en maskin har analyserat koncentrationen i provet kan han utifrån det beräkna föroreningen i jorden.
När de är klara sammanställer de provreultaten och ser om de behöver komplettera. Därefter lämnar de en rapport till SGU.
Sprider kunskaper
Ramböll visar även deltagare från nätverket Renare mark i norr hur de arbetar. Nätverket består av representanter från myndigheter och företag och är ett sätt att sprida erfarenheter och kunskaper.