Konstnärerna Victoria Andersson och Anita Mikko delar ut ballonger till förbipasserande i Stadsparken och passar på att berätta det glada budskapet om länskonstmuseet.
- Beslutet är äntligen fattat. Med den här aktionen vill vi välkomna konsten till Norrbotten, säger Anita Mikko.

Aktionen utförs av konstcentrumet Koncentrat i Kiruna, på uppdrag av intresseföreningen Konstmusei vänner.
- Vi vill väcka uppmärksamhet kring länskonstmuseet på ett roligt och positivt sätt, säger Victoria Andersson, stående i en skog av orangea ballonger.

Konstnärerna Gun Johansson och Agneta Andersson har genom sitt medlemskap i Norrbottens Konstmusei vänner följt frågan om muséet i många år.
- Det finns redan en styrgrupp och i våras tillsattes också en arbetsgrupp, säger Gun Johansson.

I styrgruppen sitter bland andra landstingsrådet Kent Ögren, Kirunas kommunalråd Kenneth Stålnacke och Kommunförbundet Norrbottens ordförande Karl Petersen. Arbetsgruppen består av verkställande tjänstemän som under en treårsperiod ska arbeta med att påbörja en konstverksamhet för länet med utgångspunkt från Kiruna. Samordnare och sammankallande är kulturcheferna i Kiruna kommun och Norrbottens läns landsting, Anja Taube och Maj-Lis Granström.
- De har redan träffats en gång i juni. Till hösten ska de träffas igen för att ta fram en budget och en verksamhetsplan, säger Gun Johansson.
Frågan har varit nära beslut förr, men det här är första gången som den tar en så konkret form. Till en början satsar man på verksamheten och väntar med att skaffa en fast lokal, något som Konstmusei vänner uppmuntrar.
- Det kan bli ett mycket spännande sätt att arbeta på, förutsatt att det blir en proffessionell, konstkunnig människa får ansvaret. Men i förlängningen blir det nödvändigt att ta fram en lokal i Kiruna för att få en kontinuitet, säger Agneta Andersson.
Konstnärerna betonar att verksamheten måste komma igång snabbt, nu när bollen är rullning.
- Man måste visa att man menar det man säger. Det vore skandal om politikerna backade nu när de sagt att det ska bli av. Det är en fantastisk möjlighet om länskonstmuseet skulle vara med från början i det nya Kiruna, säger Agneta Andersson.

I grunden är konstnärerna positiva över att frågan går framåt, men de tycker att det är synd att politikerna valt att hålla Konstmusei vänner utanför arbetet.
- Dialogen är på en väldigt låg nivå just nu. Det är synd att vi inte samarbetar när vi ändå siktar mot samma mål. Vi som har drivit den här frågan så lång tid skulle kunna bidra till utvecklingen av ett länskonstmuseum, säger Agneta Andersson.
Nu ser föreningen det som sin uppgift att hålla frågan levande och sätta eld i baken på politikerna.
- Till hösten samarbetar vi med Kulturens hus och bjuder upp Lars Bolin, konsthallschef för Färgfabriken i Östersund. Han ska tala om vikten av konstmuséer och hur de påverkar samhället.
Agneta Andersson sammanfattar varför hon anser att norrbottningarna behöver ett länskonstmuseum.
- Idrotten, musiken och teatern har du fått med modersmjölken, men konsten finns inte med i beräkningen. Det behövs ett nav som driver frågor på konstområdet så att de inte hamnar i marginalen.
Hon tycker att Kulturens hus och Norrbottens museum gör ett bra jobb, men anser att det behövs en institution som höjer nivån och driver frågan om konsten i samhället.
- Det handlar inte bara om stora utställningar. Vi måste våga börja prata om att vara intellektuell i Norrbotten, om att konst inte bara ska vara underhållning och någonting som är fint att titta på.