- Jag hade inte velat skriva den här boken. Faktum är att jag känner mig rätt skakad av att stå här och prata om den här idag. När jag började skriva i maj var läget annorlunda. I dag är läget farligt, säger militärhistorikern och författaren Lars Gyllenhaal.
- Själv har jag investerat mycket av min tid och mitt liv i Ryssland och jag hoppas att de kan vända tillbaka mot en mer samarbetsvillig riktning, fortsätter han.
I handen håller han sin nya bok Ryssland och den svenska nedrustningen, där han spår en obehaglig vändning för världens säkerhetspolitik i framtiden.
- Det här är historisk höst. Det kommer att ske saker som påverkar Sverige och Europa flera decennier framöver.

Det låter onekligen som en domedagsprofetia, det där om att den ryska björnen håller på att vakna ur sitt ide. Men Lars Gyllenhaal är säker på sin sak.
I flera års tid har han studerat de politiska och militära strömningarna i landet i öst. Han har också intervjuat många av de människor som sitter vid makten. Och han tycker sig skönja en obehaglig utveckling.
- Svenska folket känner inte till hur mycket den ryska nationalismen har ökat på sistone, säger han.
Han berättar om Putins parti Enade Ryssland som nyligen anställt tv-stjärnan Ivan Demidov som chefsideolog. Demidov har i sin tur ett flertal band till Alexander Dugin som driver en nationalistisk rörelse.
- Dugin är i mitt tycke den farligaste nationalisten i Ryssland just nu. Han propagerar för mysticism, esoteriska läror och imperienostalgi, och driver en stark linje där han menar att "sovjetmänniskan", det vill säga den eurasiska rasen, är den som har "en naturligt ledande roll i världen".
Samtidigt spelar en annan nationalist en ledande roll i Ryssland. Vladimir Zjirinovskij, som numera är vice talman i Duman.
- Nyligen dekorerade Putin honom med en hög utmärkelse. Och numera har man också befodrat denne politiske vilde till överste. Zjirinovskij sa en gång i en intervju som jag gjorde med honom att han var övertygad om att en majoritet av Finland egentligen ville tillhöra Ryssland.
- Sammantaget är allt detta ett recept på problem. Och frågan är hur vi i Europa ska handskas med det?

Gyllenhaal berättar vidare om en ökad flygaktivitet över Nordkalotten.
- Vad jag vill varna för är inte en nära förestående invasion av Sverige. Det jag är orolig för är gränskränkningar och självbestämmande. Vi har ett avmilitariserat Gotland samtidigt som Putin säger att han ser Östersjön som ett viktigt område med tanke på gasledningen som går där.
Han berättar också om EUs oro för Rysslands intresse gentemot närliggande länder, främst Lettland, Estland och Litauen. Samtidigt är Sverige på väg in i ett eventuellt militärt samarbete inom EU som dessutom är nära sammanlänkat med NATO. Problemet, menar han, är att om man köper en paketlösning där man garanteras hjälp måste man också själv vara beredd att ställa upp vid eventuella konflikter.
- Det absolut värsta scenariot skulle förstås vara en återgång till det Kalla Kriget, men som sagt tror jag inte att det är den akuta faran.
- Det som skrämmer mig mest är att svensk media är så dåliga på att bevaka vad som händer. Och avsaknaden av en folklig debatt.