Professorn vid Karolinska institutet Gunilla Hedlin, Sollentuna fyller 60 år torsdagen den 11 september.
Hon är född i Stockholm men kom redan någon vecka därefter med sina föräldrar till Korpilombolo, där hon tillbringade sina första tre barndomsår. Familjen flyttade sedan till Kiruna och efter närmare åtta år till Örebro.
Gunilla tog studenten 1967 vid dåvarande Nicolai Högre läroverk i Örebro. Hon avlade läkarexamen 1973 vid universitetet i Göteborg. Hon utbildade sig till specialist i barnmedicin vid Sachsska sjukhuset i Stockholm. Därefter påbörjade hon sin forskarutbildning som ledde till medicine doktors grad genom en avhandling om astmatiska lungproblem hos barn. Fortsatt utbildning - bland annat som visiting professor vid John Hopkins University, Baltimore, USA - ledde till docentur vid Karolinska institutet och överläkartjänst vid Astrid Lindgrens universitetssjukhus och senare professur vid Karolinska institutet.
Gunilla Hedlins forskning har varit och är fortfarande inriktad på betydelsen av sensibilering för sjukdomsutveckling hos barn. I det ingår att forska om varierande mottaglighet för allergiska sjukdomar. Hon intar en framskjuten ställning i det europeiska nätverket av forskare om barns sjukdomar och hälsa. Nyligen lämnade hon tjänsten som verksamhetschef för ca 300 verksamma inom barnmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset för att kunna ägna mer tid åt forskning och för att kunna vara ordförande i det europeiska vetenskapliga Samfundet över andningsorganens sjukdomar hos barn. Sedan många år är hon föreståndare för klinisk forskning inom Centrum för allergiforskning vid KI. Som vetenskapligt råd och expert ingår Gunilla Hedlin i olika organ, bland annat i Socialstyrelsen. Hon har - i en del fall tillsammans med medarbetare - publicerat ett 70-tal forskningsartiklar och författat ett antal böcker inom sitt verksamhetsområde.
Gunilla Hedlin är gift med Janerik Larsson i Svenskt näringsliv. Sonen Simon tog studenten i våras och är antagen som student vid Birmingham University Economics and Politics.
Gunilla Hedlin har alltid varit mycket angelägen om att bevara och utveckla sina talrika släktrötter både på fädernet som mödernet i övre Tornedalen, särskilt i Vittangibygden.