En stark lukt av diesel och bensin omger den gamla Statoil-macken i Malmberget. Här pågår en omfattande sanering sedan macken lades ner i juni. Allt ska grävas upp, cisterner och ledningar. Nils Törnlund från företaget Maskintjänst AB är en av dem som arbetar med saneringen runt den gamla macken.
-Det finns hur mycket jobb som helst i Gällivare kommun just nu, säger han.
Provtagningar på jord
Christin Jonasson från företaget Ramböll gör provtagningar på den uppgrävda jorden. Proverna ska avgöra om jord och sand är förorenad. I så fall sänds jordmassorna till Svappavaara miljöanläggning för sanering. Marken ska återfyllas med rena jordmassor.
Statoils konsult Göran Schiller är ansvarig för projektet. Han berättar att cisterner och rörledningar är tömda och avgasade innan saneringsarbetet påbörjats.
-Vi länspumpar cisternerna till de blir tomma, sedan avgasas de. Vi har en kontrollant som mäter all jord även nere i gropen. Saneringen pågår till det är rent, sannolikt i ett par veckors tid, säger Göran Schiller.
Innan jorden återfylls ska den gå igenom ytterligare tester på ett laboratium.
-Vi gör finmätningar och analyserar vad som finns i jorden, utfaller analyserna väl återfyller vi gropen. Gropen får stå öppen en vecka medan proverna analyseras, säger han.
Cisternerna ska återvinnas av återvinningsföretaget Stena Metall och bli metallskrot.
-Det här är inte det mest miljövänliga jobb vi har, men miljötänkandet har vi så långt det är möjligt, säger Göran Schiller.
Även skyltar återanvänds. Metallrören fragmenteras och åker in i smältverk.
När saneringen är klar ska arbetet redovisas för miljökontoret i Gällivare.
Kanske en biltvätt
När macken stängdes i juni förlorade tre anställda sina jobb. Verksamheten startade år 1964. Då hette macken Esso. Lönsamheten har det aldrig varit något fel på, men Statoil genomför nu en rikstäckande rationalisering och lägger ner 130 stationer i Sverige.
Byggnaden kommer att stå kvar och ägaren Stefan Mattson har planer för framtiden.
-Det är inte omöjligt att det blir en biltvätt i byggnaden, något affärsmässigt blir det, men om det är jag eller någon annan som använder byggnaden, det är inte klart ännu, säger han.