Händelsen inträffade i mitten av oktober 2003. Ambulanshelikoptern från Norrlandsflyg landade på dåvarande militärområdet i Boden. Enligt ett muntligt avtal hade de rätt att fylla på bränsle från den pumpanläggning som rikspolisstyrelsen arranederade av Fortifikationsverket.
Man tankade och lyfte. På morgonen därpå upptäckte en militär ett omfattande läckage av flygfotogen. Läckaget var av sådan omfattning att man måste sanera området. Åklagaren har hävdat att drygt 2000 liter flygfotogen läckte ut.
Den person som tankade ambulanshelikoptern åtalades för vållande till miljöförstörning. Frågan var om den misstänkte lämnat pumpen påslagen eller om någon annan brustit i det avseendet.
Han fälldes i tingsrätten till 60 dagsböter och nu har även hovrätten prövat målet. Av avgörande betydelse är att utredningen visar att den som senast tankat på sedvanligt sätt före läckaget var den åtalade och hovrätten finner det osannolikt att någon tjuvtankat efter honom. Rätten anser därför att han visat oaktsamhet när han glömt att stänga av pumpen och cisternventilen. Därför fälls han.
Hovrätten finner dock att den totala handläggningstiden från gärning till hovrättens dom blivit orimligt lång och beaktar det i högre grad än tingsrätten och sänker därför bötesstraffet till 40 dagsböter.