ABISKO En mycket sällsynt växt vid namn raggdraba har hittats på Nissuntjårro, ett av fjällen som bildar Lapporten. Fyndet gjordes av Sture Westerberg som vid länsstyrelsen leder inventeringen av hotade arter.
Raggdraban har bara hittats i Pite lappmark tidigare i Sverige och är fridlyst sedan 1997. Växten finns närmast på Svalbard, bortsett från enstaka fynd i Norge.
- Raggdraba förefaller i Norden vara bunden till höga, vindblåsta fjälltoppar och fjällkammar, säger Sture Westerberg.