Priset tilldelas som en hedersbetygelse för att de på ett engagerat och målmedvetet sätt har skapat en miljö som stärker barnens möjligheter till såväl kreativt skapande och självständiga beslut, som till samarbete och kollektiva val. Barncompaniet har på ett genialt sätt utformats för att skapa lärande situationer där utmaningarna är lika viktiga för barn och vuxna.

Malaguzzipriset delas ut en gång om året av Loris Malaguzzis insamlingsstiftelse och delas ut i form av stipendier. Loris Malaguzzi var barnomsorgschef och inspiratör för förskolorna i Reggio Emilia, Italien, och stiftelsen har bildats för att ge fler pedagoger möjlighet till inspiration och fördjupad kunskap om den pedagogiska filosofin där.