Både järv- och lodjursstammen har ökat. Det visar den inventering som länsstyrelsen genomfört i samarbete med länets samebyar under året. Årets järvinventering har visat på 59,5 föryngringar (sannolika föryngringar inräknat), vilket är en ökning jämfört med 2007. Laevas hade endast en järvföryngring 2007. Årets inventering visar på fem sådana.
Samebyn har fått ersättning för lodjur, men inte för järv. Fler samebyar är i samma situation. Anledningen är att Sametingets pengar för rovdjursersättning är slut. Regeringen anslog 49 miljoner kronor för 2008, men det behövs ytterligare nio miljoner kronor då rovdjursstammen ökat. Därför har Sametinget äskat om mer pengar hos regeringen, men ännu har inget formellt svar givits.
Kritiserar Sametinget
Ordföranden i Laevas sameby, Tor- Erik Huuva, är bekymrad.
- Vi är mycket kritiska till Sametingets hantering av rovdjurspengarna. De borde ha insett att pengarna inte räcker, och betalat ut procentuellt så att inte vissa samebyar blir helt utan, säger han.
Lars- Ove Jonsson är avdelningschef för Samiska näringar, miljö och samhälle vid Sametinget. Han tror att det här löser sig.
- Som jag tolkar det är det positiva signaler från regeringen, men de har inte ännu kunnat lösa det rent tekniskt.
Gjorde som förut
Han besvarar även kritiken.
- Vi får inte betala ut ersättningen procentuellt, enligt regeringens förordning.
Inför 2008 ändrades föreskrifterna av hur ersättningarna ska betalas ut. Det skulle i fortsättningen ske i slutet av året.
- Men vi valde att göra som förut även i år, då vi upptäckte att samebyar hade missat informationen. Många tror att det gamla systemet tillämpas fortfarande. Egentligen skulle ingen sameby ha fått ersättning så tidigt, enligt föreskrifterna, säger Lars- Ove Jonsson.
Till nästkommande år kanske reglerna görs om igen.
- Sannolikt ändras föreskrifterna tillbaka, så att samebyarna får ut huvuddelen av summan vid halvårsskiftet, säger Lars- Ove Jonsson.
Renägarna drabbas
Tor- Erik Huuva hoppas att det löser sig snart med ersättningarna.
Laevas har sett en ökning av rovdjursdödade renar och samebyn har inte fått utbetalt de pengar man har rätt till.
- Det drabbar i första hand renägarnas ekonomi. Det blir ju dom som betalar för rovdjursmaten, säger Tor- Erik Huuva.