Tillsammans med Ingela Söderholm, förskoleledare och pedagogisk ledare, tog Lundberg emot priset vid den årliga dialogkonferensen i Stockholm.
- Priset är en hedersbetygelse och ett erkännande för det arbete vi gjort. Naturligtvis är det också en sporre för oss i det fortsatta arbetet med att utveckla skolan, säger Ingela Söderholm.
Barncompaniet har en unik verksamhet där barns rättigheter och villkor sätts i centrum. Den bygger också på kooperativa arbetsformer och värderingar, som främjar arbetsglädje, gemenskap och utveckling i samspel mellan barn, föräldrar och personal.
- Vi arbetar med pedeagogisk dokumentation och det är en förklaring till att vi lyckats så bra. Vi spelar in det arbete vi gör. Det ger oss möjlighet att få en syn på hur barnen tycker och tänker plus att vi får en syn på oss själva, säger Ingela Söderholm.
- Vi har hela tiden arbetat på att utveckla pedagogiken. Likaså har vi alltid tänkt på barns rättigheter, säger Bia Lundberg.
Fascinerande
Jalle Svanberg är styrelseordförande för Barncompaniet.
- Det är fascinerande att en skola från Boden ligger så långt i framkant. Jag tycker också att miljön är fascinerande, säger han.
Barncompaniet startade verksamheten i augusti förra året när förskolorna Kullelrbyttan och Myggan slogs ihop. Ingela Söderholm och Bia Lundberg jobbade tidigare under många år på varsin skola.
Skolans sätt att bedriva sin verksamhet och miljön för barnen har skapat intresse runt om hela landet. Sedan starten har man haft 600 studiebesök.
Barncompaniet har 64 barn, 15 pedagoger och två kockar.
Loris Malaguzzipriset går även till två andra pedagoger, Elisabeth Nordin-Hultman, Stockholm och Hillevi Lenz Taguchi, Täby.