Lennart Håkansson säger bestämt att han inte tänker börja spela golf. Det är inte för att få mer fritid som han nu har valt att sluta sitt arbete vid NSD. Han kommer att fortsätta att arbeta hårt, men vad han ska göra är det för tidigt att berätta om.
Tidningen har haft en bättre upplageutveckling än konkurrenten och enligt Håkansson är fusionen mellan NSD och Kuriren viktig för tidningens framtid och tryggar ekonomin.
NSD har gjort sig känd som en tidning med tät kontakt med läsarna. Något han uppskattat.
- Läsarna ringer och skäller och berömmer, det är bra och de engagerade läsarna skiljer NSD från många andra tidningar. Många norrbottningar anser att det är deras tidning och kräver att få påverka.
Tuff tidning
Håkansson har stuckit ut hakan
publicistiskt. NSD publicerar namn på personer som dömts för grova narkotikabrott, grova ekonomiska brott och grov kvinnofridskränkning.
- NSD hade en tradition som en tuff tidning med en egen röst redan innan jag började. Jag kuggade bara i traditionen och det överensstämmer också med min egen uppfattning.
- Svåra beslut
- Det var i början av min tid på NSD när vi av ekonomiska skäl var tvungna att lägga ner lokalkontor och säga upp medarbetare.
- Begångna fel
- Ska du ha hela listan? Jag har fattat fel beslut ibland i både publiceringsfrågor och i personalfrågor. Men när jag fattade besluten var jag övertygad att jag gjorde rätt. Jag har inte varit rädd att fatta beslut, men inte heller att ändra dem om jag gjort fel.
- Konflikter
- Det är naturligt att det blir konflikter. Men ofta har de grundat sig på att redaktionen haft större ambitioner än vi haft resurser till. Det är bra och visar att det är ett driv i redaktionen.
- Saknad
- Jag kommer att sakna den redaktionella miljön och medarbetarna. Det händer hela tiden mycket och ingen dag är den andra lik. Man lever mitt i nuet. Redaktionen vill att tidningen ska vara bäst och en tidning som på bästa sätt löser uppgiften som den viktigaste källan till journalistik, information och forum för debatt
i Norrbotten. Konkurrensen handlar inte om pengar utan den journalistiska äran.
Vem som kommer att efterträda honom lägger han sig inte i.