- Desto säkrare en politiker är om sin ställning vid makten, desto mer benägen är man att belöna sig själv. Systemet är väldigt öppet för missbruk, säger Jonas Vlachos, doktor i nationalekonomi och forskare på Stockholms universitet, till TT.
Systemet med lokalt partistöd som finansieras av skattemedel har funnits i 40 år. I dag är regionala och lokala politiken tungt ekonomiskt beroende av systemet, där kommuner och landsting har rätt att ge stöd till partierna - efter att partierna själva beslutat om stödets storlek.
"Gynnar det egna"
Totalt betalades 2007 ungefär 800 miljoner kronor ut. Men stödets storlek och konstruktion varierar mycket mellan olika kommuner. I en ny uppsats visar också Vlachos och kollegan Helena Svaleryd att i kommuner med många småpartier är grundstödet per parti högt.
Men när ett parti har egen lokal eller regional majoritet så fördelas stödet i mycket större utsträckning per mandat.
- Det tyder på att man väljer att strukturera det här på ett sätt som gynnar det egna partiet. Att man konstruerar stödet så här kan ju inte vara en slump. Det tyder starkt på att partistödet används på ett sätt som gynnar de makthavande partiernas intressen, säger Vlachos.
Han och Svaleryd anser att systemet lockar till missbruk av offentliga medel, och att kontrollen är mycket bristfällig. Partierna hemlighåller finansieringen för väljarna, säger Vlachos - men medierna kan vara en bromsande faktor.
- Vad vi också hittar är att i de kommuner där det finns en stor lokaltidning, och med hög lokaltidningstäckning, så tenderar partistödet att vara lägre. En stark lokal bevakning förefaller vara en återhållande kraft, säger Vlachos.
Försiktiga i valår
Att öka partistödet under ett valår skulle kunna ge oppositionen större möjlighet att bedriva valkampanj. Men Vlachos och Svaleryd finner tvärtom, att partierna är speciellt försiktiga med att höja partistödet under valår.
- Om systemet verkligen vore i väljarnas intresse skulle man inte vara särskilt försiktig under ett valår, säger Vlachos.
Han klargör dock att försiktigheten kan bero på att frågan är känslig. I konkurrensen om väljarna är avslöjanden ingenting som gynnar egna intressen.
Särskilt högt är stödet i vänsterstyrda kommuner, säger Vlachos.
- Det är tydligt att de med stor vänstermajoritet betalar ut mer.