En granskning från stiftelsen Centrum för rättvisa hävdar att hälften av Europadomstolens fällande domar mot Sverige de senaste tio åren handlar om oskäliga väntetider.
Brott preskiberas
Det här betyder, enligt stiftelsen att företagare inte kommer igång med sin verksamhet för att nödvändiga tillstånd dröjer, yrkesplaner grusas av samma skäl, vittnen glömmer bort vad som hänt och brott preskriberas, medan andra får stå ut med misstankar år ut och år in fast de är oskyldiga - det är uppenbart att domstolarnas väntetider får allvarliga konsekvenser.
Klarar inte kraven
Regeringens krav för handläggningstider i tingsrätterna var att 75 procent av brottmålen skulle klaras av inom fem månader och 75 procent av tvistemålen inom sju månader. Länsrätterna ska avgöra 75 procent av målen inom sex månader. Länsrätten i Norrbotten hamnade utifrån regeringens krav som den sämsta i landet. Tingsrätten i Luleå klarade inte heller kraven vare sig för brottmål eller tvistemål. Gällivare tingsrätt klarade målen vad gäller brottmål men inte tvistemål. Båda tingsrätterna hamnade bland de tio sämsta i landet vad gäller handläggningstider i tvistemål. Haparanda tingsrätt klarade målen vad gäller brottmålen och hamnade som 20:e sämsta vad gäller tvistemål.