Ideén att förbinda fastlandet med skärgården är långt ifrån ny. Redan på -60 talet fanns diskussionen och har genom åren dykt upp då och då. Men längre än till idéstadiet kom tankarna inte då.
Fyra öar förbinds
- Den här frågan har nötts och blötts. Nu känns det som om ideérna landat och att både, stugägare, markägare och kommunen är redo, säger Mikael Andersson.
Planen är att en träbro på tjugo meter byggs från Marahamn ut till Fälesön. Därifrån kommer ytterligare två kortare broar att byggas för att förbinda fyra av öarna. Genom öarna kommer en väg att byggas .
- Vägen kommer att ligga utom hör och synhåll för stugägarna och de som vill kan göra egna anslutningar till huvudvägen. Men vill de kan de fortsätta som vanligt och ta båten. Vi ska inte förstöra skärgården bara göra den tillgängligare, berättar Mikael Andersson.
I förstudierna har en förfrågan gått ut till de 165 närmast berörda, mark och stugägarna.
Guldklimpar i vardagen
- Vi frågade om man var positiv till projektet och vi har fått 109 positiva svar. Hur de andra ställer sig vet vi inte, men naturligtvis finns det de som inte är positiva. Förändringar skrämmer alltid.
Kostnaden, cirka sex miljoner planerar föreningen att finansiera med hjälpa av EU-medel, egna insatser och andra intressenter.
Den slutliga studien ska presenteras på ett möte i juni -09 då ska alla detaljer vara finsputsade. Projektsamordnaren Mikael Andersson ser ljust på framtiden och tror att projektet rors i hamn.
- Jag är helt övertygad om om att det här är helt rätt i tiden. Turism ger arbetstillfällen och utveckling.